Texty

Datum 02.04.2011

Vložil Zenový Mistr Sósan

Titulek PŘERUŠIT TOK MYŠLENEK A ZAPOMENOUT NA VŠECHNA LPĚNÍ

Řeknu pouze jedno: měli bychom přerušit tok myšlenek a zapomenout na všechna lpění. Sedět vzpřímeně a nečinně. Jaro přichází a tráva se sama od sebe zelená.

KOMENTÁŘ
Přerušit tok myšlenek a zapomenout na všechna lpění znamená dostat se k pravdě ve své vlastní mysli. Člověk se pak nazývá "svobodným člověkem Cesty". Život, to je pro něj zábava. Vůbec na ničem nelpí. Nemá vůbec nic na práci. Když má hlad, nají se, když je unavený, jde spát. Volně se toulá po modravých horách podél zelených bystřin, a když se mu zlíbí, schází do rybářských vesnic a do hostinců u cesty. Ačkoliv nemá ponětí o plynutí času, jaro přichází jako vždy a tráva se sama od sebe zelená. Tímto chválím člověka, jenž je schopen věnovat pozornost stavu mysli v přítomném okamžiku.

VERŠE
Už jsem chtěl říct, že takový člověk neexistuje, ale ono je stále nač se spolehnout.

Zpět na diskuzi