Texty

Datum 14.04.2011

Vložil Zenový Mistr Sósan

Titulek JAKO BROUSEK

Odpovědět

Člověk, který kultivuje Cestu, je jako brousek. Lidé přicházejí, aby ho použili a jejich nože se tak stávají ostřejšími. A brousek se postupně opotřebovává. Najdou se však i tací, kteří nechtějí, aby si druzí na jejich brousku ostřili nože. To je opravdu škoda!

Datum 07.04.2011

Vložil Zenový Mistr Seung Sahn

Titulek JAK ŽÍT ?

Odpovědět

Nezkoumej
Nechtěj
Nepřipoutávej se
Nedrž

Zenový mistra Seung Sahn našel svůj směr a následoval ho na 100% :ŽÁDNÉ ZKOUMÁNÍ.
Vždy jednal pro ostatní, ne pro sebe: ŽÁDNÉ CHTĚNÍ.
Nelpěl na výsledcích, toho, co dělal: ŽÁDNÉ PŘIPOUTÁNÍ.
A když udělal chybu, napravil ji a šel dál: ŽÁDNÉ DRŽENÍ.

Pokud zkoumáš, chceš, připoutáváš se a držíš, máš pouze svou představu, přicházíš o sílu a trpíš.
Raději to všechno odlož.
Tomu se říká těžká praxe.

Datum 07.08.2013

Vložil Mora

Titulek Re: JAK ŽÍT ?

Odpovědět

Nezkoumej? To mi neprijde moc dobre..

Datum 02.04.2011

Vložil Zenový Mistr Sósan

Titulek S MYSLÍ TRPÍCÍ KLAMEM JE OPRAVDOVÉ CVIČENÍ OBTÍŽNÉ

Odpovědět

Trpí-li mysl klamem, kultivování Cesty pouze přispívá k nevědomosti.

KOMENTÁŘ
Pokud jsme se ještě neprobudili, jak můžeme opravdově zdokonalovat svoji mysl? Náhlé probuzení a postupné zdokonalování mysli závisí na sobě jako olej a oheň. Pomáhají si vzájemně jako oči a nohy.

Datum 02.04.2011

Vložil Zenový Mistr Sósan

Titulek PRONIKNOUT BRANOU PATRIARCHŮ

Odpovědět

Zkoumání velké otázky (hwadu) je, jako když komár kouše železného vola.Neptá se:"Takhle, nebo jinak?", nýbrž přiloží svůj sosák na neproniknutelné a pak bez ohledu na vlastní život se snaží bodnout ze všech sil.

KOMENTÁŘ
Smysl tohoto odstavce má zabránit těm, kteří zkoumají "živé slovo", v regresi. Klasikové pravili: "Ten, kdo se věnuje meditaci, musí proniknout branou patriarchů. Pokud chce dosáhnout úžasného probuzení, musí přetnout stezku myšlení."

Datum 02.04.2011

Vložil Zenový Mistr Sósan

Titulek TŘI NEZBYTNÉ PODMÍNKY ZENOVÉ MEDITACE

Odpovědět

Zenová meditace si žádá tři věci. Za prvé, musíme být zakořeněni ve velké víře. Za druhé, musíme být naplněni vášnivým odhodláním cvičit mysl. Za třetí, musíme mít velkou pochybnost. Pokud jedna z těchto nezbytných podmínek chybí, situace připomíná třínohou nádobu, které jedna noha chybí - není k ničemu.

Datum 07.08.2013

Vložil Mira

Titulek Re: TŘI NEZBYTNÉ PODMÍNKY ZENOVÉ MEDITACE

Odpovědět

Jakou velkou pochybnost?

Datum 02.04.2011

Vložil Zenový Mistr Sósan

Titulek JAKO KDYŽ KOČKA CHYTÁ MYŠ

Odpovědět

Každý, kdo zkoumá velkou otázku (hwadu), měl by tak činit bezvýhradně, jako když slepice sedí na vejcích, jako když kočka chytá myš, jako když hladový člověk myslí na jídlo, jako když žíznivý člověk myslí na vodu, jako když dítě touží po své matce. Tak určitě pronikne hwadu.

Datum 02.04.2011

Vložil Zenový Mistr Sósan

Titulek BRÁNA ZKRATKY "ŽIVÉHO SLOVA"

Odpovědět

Většina těch, kdo cvičí svoji mysl, by měla zkoumat "živé slovo", nikoliv "mrtvé slovo".

KOMENTÁŘ
Dosáhneme-li porozumění prostřednictvím "živého slova", můžeme se stát učiteli jako Buddha a patriarchové. Dosáhneme-li porozumění prostřednictvím "mrtvého slova", nepomůžeme ani sami sobě. A tak musíme užívat pouze "živé slovo", abychom se probudili a vstoupili do nemyslitelného my sami.

VERŠE
Chceš-li spatřit Lin-ťiho, musíš být mužem ze železa.

Datum 02.04.2011

Vložil Zenový Mistr Sósan

Titulek PŘERUŠIT TOK MYŠLENEK A ZAPOMENOUT NA VŠECHNA LPĚNÍ

Odpovědět

Řeknu pouze jedno: měli bychom přerušit tok myšlenek a zapomenout na všechna lpění. Sedět vzpřímeně a nečinně. Jaro přichází a tráva se sama od sebe zelená.

KOMENTÁŘ
Přerušit tok myšlenek a zapomenout na všechna lpění znamená dostat se k pravdě ve své vlastní mysli. Člověk se pak nazývá "svobodným člověkem Cesty". Život, to je pro něj zábava. Vůbec na ničem nelpí. Nemá vůbec nic na práci. Když má hlad, nají se, když je unavený, jde spát. Volně se toulá po modravých horách podél zelených bystřin, a když se mu zlíbí, schází do rybářských vesnic a do hostinců u cesty. Ačkoliv nemá ponětí o plynutí času, jaro přichází jako vždy a tráva se sama od sebe zelená. Tímto chválím člověka, jenž je schopen věnovat pozornost stavu mysli v přítomném okamžiku.

VERŠE
Už jsem chtěl říct, že takový člověk neexistuje, ale ono je stále nač se spolehnout.

Přidat nový příspěvek