Uměle byla zavedena různá jména, napří klad "mysl", "Buddha", "cítící bytosti".

Ale pokud chceme porozumět, nemůžeme se spoléhat na jména.

Podstata je přímo před našima očima, jakmile se  však dá do pohybu myšlení, dochází ke zkreslení.

(Mistr Sósan)