Jsme skupinka lidí praktikujících Seon (jap.Zen) podle korejského mistra Seung Sahna, 78. patriarchy v přímé linii po Buddhovi.

Pocházíme z různých zázemí a myšlenkových směrů, máme různé zájmy, názory, zaměstnání... Společně se však snažíme zjistit, kdo skutečně jsme, jaký směr má náš život a jaký je náš původní úkol na tomto světě.

Každý zájemce o praxi je srdečně vítán i se svými nedostatky, chybami, názory, nejistotami a strachy. Každému bez rozdílu rádi ukážeme formy zenové praxe, které nám fungují. Dál už je na svobodném rozodnutí každého, jestli tohle je "ONO".

Zen je velmi prostý, ale také velmi obtížný. Je to cesta, která je tu pro každého, ale ne každý je schopen se jí vydat. Lidé přicházejí a odcházejí. To je v pořádku.

Je tu ale něco, co stále zůstává.

Co je to ?

.....

Správná zenová praxe naruší stereotypy pohodlí a sebeklamu, ideje o duchovnu a schopnostech, ale netíhne k extrému, výkonům a sebepopření.

Raději to všechno hned odlož.

Co děláš právě teď ?

.....

Vše je jasné...